top of page
Search
  • Writer's pictureThaimach Smart Solutions

THAIMACH spreads its wings to INDUSTRY 4.0

MEGA Tech ได้รับโอกาสอันดี จากทาง Thaimach Sales and Service ให้สัมภาษณ์คุณจตุรพร สิงหะ ผู้จัดการฝ่ายขาย ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัดสามมิติที่ทันสมัย และมีการปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการและบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิสูงที่สุด

Ms. Jaturaporn Singha, Sales Manager of Thaimach Sales and Service

บริษัท ไทยแมค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทยุคบุกเบิกในการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัดสามมิติ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยคุณทวีศักดิ์ ศรีสันติสุข เจ้าของกิจการ ได้มีการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดสามมิติแบรนด์ DEA จาก Italy , brown & sharp จาก USA เครื่องเจียรไน แบรนด์ Jones & Shipman และเครื่องจักร CNC จากกลุ่มประเทศทางยุโรปและอเมริกา จากวิสัยทัศน์ที่มองการไกลของท่านผู้บริหาร จึงส่งผลให้แนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯได้รับการปลูกฝังมาโดยตลอดให้มุ่งเน้นด้านองค์ความรู้ ความชำนาญและเทคโนโลยีอันทันสมัยของเครื่องจักรอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทำให้บริษัทไทยแมคฯ เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวอยู่เสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน อีกทั้งมีการนำเข้าสินค้าใหม่ๆที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในกระบวนการผลิตและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา มีการจัดสรรในเรื่องกำลังคนและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ โดยมีการฝึกอบรมพนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจากผู้ผลิตมาโดยตลอด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้การบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


โดยปัจจุบันทางบริษัท ฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาก้าวสู่โลกอุตสาหกรรม 4.0 มากยิ่งขึ้น ทุกวันนี้เราได้มีการนำเสนอระบบ automation system ไปพร้อมกับเครื่องจักรสำหรับลูกค้า ทั้งด้าน Hardware และ Software และเรามี Technical centre ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด กม.16 จ. สมุทรปรการ เพื่อรองรับลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมและทดลองสินค้าได้จริงเพื่อประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับลูกค้าตลอดทั้งปี นอกจากนี้เรามีการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานที่มีมากขึ้น และตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการของตลาดอุตสาหกรรมในปี 2022 อีกด้วย


HURCO เครื่องจักร CNC อันชาญฉลาดในยุคอุตสาหกรรม 4.0


เครื่องจักร CNC แบรนด์ HURCO จากประเทศอเมริกา เป็นเครื่องจักรที่มาพร้อมกับ controller อันชาญฉลาด ใช้งานง่าย เหมาะกับอุตสาหกรรม high mixed low volume ทีต้องการมีเปลี่ยนชิ้นงานบ่อยๆ เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในเรื่องเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ลดระยะเวลาการผลิต และด้วย controller อันชาญฉลาด จึงสามารถช่วยในเรื่องการบริการหลังการขายได้อีกด้วย เช่น จากสภาวะ covid pandemic ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรหรือฝ่ายขายไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมหรือให้การบริการเครื่องจักรลูกค้าได้สะดวกเช่นเดิม HURCO ซึ่งเป็นเครืองจักร CNC อันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้ใช้ระบบควบคุมการทำงานแบบ PC BASE ทำให้เราสามารถจัดทำระบบ team viewer remote การทำงานไปที่ controller ของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และ แก้ปัญหาของลูกค้าเพื่อลด machine down time ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง อีกทั้ง Technical centre ของเราได้จัดเตรียมเครื่องจักร CNC HURCO แบบ 5 แกน และ 3 แกน ให้กับลูกค้าได้สัมผัสการใช้งานจริง ทดลองการกัดชิ้นงานได้จริง ตลอดจนอบรมการเรียนรู้วิธีการใช้งานของ Controller ก่อนการตัดสินใจซื้อขาย โดยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือจัดทำ meeting video online การทำงาน หรือ online live demo ได้ตลอดเวลา ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเสมอมา

3D Scanner กุญแจหลักสำคัญของระบบวัดอัตโนมัติ


นอกจากการเป็นผู้นำด้านการจำหน่ายเครื่องมือวัดสามมิติ CMM ของแบรนด์ HEXAGON มาโดยตลอดนั้น ทางบริษัทฯ มีแผนการนำเทคโนโลยี 3D scanner ที่มีความรวดเร็วและทันสมัย ไปต่อยอดเข้ากับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อสร้างระบบ automation เพื่อช่วยให้กระบวนการวัดชิ้นงานหรือการสแกนงานให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น สามารถลดความผิดพลาดจากการทำงานของคน ลดระยะเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ


ทางบริษัท ฯ ได้เซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายกับผู้ผลิตแบรนด์ Eleven Dynamics ซึ่งเป็น software สำหรับงาน metrology automation ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ sensors ได้หลากหลาย และ robot จากทุกผู้ผลิตหรือทุกแบบของระบบควบคุม บริษัทฯจะเปิดตัวในงาน METALEX เดือนมีนาคม 2022 เพื่อจัดแสดงให้ลูกค้าได้รับชมสินค้าจริง พร้อมทั้งนำเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษทั้งด้านราคาและการบริการให้กับลูกค้าทุกๆ ท่านอีกด้วย


Thaimach สยายปีกสู่อุตสาหกรรม 4.0


ทางบริษัท ฯ ได้มีการรีแบรนด์ และประกาศใช้โลโก้ใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีความหมายดังนี้


Smart: เราพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาให้ธุรกิจคุณอย่างครบวงจร

Growth: เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการผสานเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมองค์กร

Reliable: เป็นผู้ให้คำปรึกษาได้อย่างเชี่ยวชาญ และเชื่อถือได้

Collaboration: มีเครือข่ายพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ และกว้างขวาง


“ดังนั้น ณ วันนี้ Thaimach พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าเติบโตไปอีกขั้นเพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยุค 4.0 เรามุ่งเน้นพัฒนาด้านสินค้า โดยการนำเสนอและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มเติมสินค้าในส่วนที่ยังขาดให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการบริการและนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยให้กระบวนการผลิตและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากลูกค้าต่อไป”


Article by: MEGA Tech

209 views0 comments

Comments


bottom of page